ذیحسابان استان همدان
 
قوانین و مقررات مالی. محاسباتی و اداری


آقای یونس خزایی

ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس 

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

محل تحصیل: دانشگاه آزاد- (لیسانس حسابداری از دانشکده امور اقتصادی )

سابقه خدمت: 21سال

آدرس: همدان، خیابان فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

كدپستي محل كار:65155163

تلفنهای تماس:همراه 09188120314 و تلفكس


آقای فرهاد بیاتی

ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان همدان

  میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی اراک

سابقه خدمت: ۱۹سال

آدرس:  همدان، میدان بیمه، شرکت آب منطقه ای استان همدان

كدپستي محل كار: 6515914481

تلفنهای تماس: همراه 09188110425 و تلفكس 38240501


آقای علی یاری

ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان همدان 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: اقتصاد (لیسانس حسابداری از دانشکده امور اقتصادی)

محل تحصیل: دانشگاه تهران

سابقه خدمت: 17سال

آدرس:  همدان میدان جهاد، خیابان عارف، شركت آب و فاضلاب استان

كدپستي محل كار: 6516839711

تلفنهای تماس: همراه 09188117821و تلفكس 38240244

Email: yari85ti@yahoo.com


آقای حسن پيماني

ذیحساب استانداري همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد - ( لیسانس حسابداری از دانشکده امور اقتصادی )

سابقه خدمت:  18سال

آدرس:  همدان ، انتهاي خيابان شكريه، نبش بلوار بعثت، استانداري همدان

كدپستي محل كار:  6516934851

تلفنهای تماس: همراه 09183198495 و تلفكس ۸۲۵۶۰۱۹  


آقای اکبر پاک رخ

ذیحساب سازمان انتقال خون استان همدان 

میزان تحصیلات: فوق ليسانس

رشته تحصیلی: مديريت

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  15سال

آدرس: همدان میدان فلسطين روبروي دانشكده مهندسي، سازمان انتقال خون استان همدان

كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس:   09126364865 و تلفكس 34243233


آقای جواد نائینی

ذیحساب سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت:  24سال

آدرس:  همدان  خیابان شکریه نرسیده به بلوار بعثت

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه 09188115001


آقای علي اوسط مرادي

 ذیحساب موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان

 میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت:  27سال

آدرس:  همدان، میدان باباطاهر، روبروي فروشگاه اتكاء، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان همدان

كدپستي محل كار: 6518699953

تلفنهای تماس:  همراه 09183144388 و تلفكس 4235985

 آقای اسدالله نجفی وثوق

ذیحساب اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان

میزان تحصیلات: ليسانس

رشته تحصیلی: اقتصاد نظری

محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

سابقه خدمت: 28سال

آدرس: همدان، ميدان بعثت ابتداي كوچه مشكي، اداره كل اوقاف و امور خيريه استان همدان

 كدپستي محل كار: 6515918741

تلفنهای تماس:  همراه 09183132070  و تلفكس 8210493


 آقای جواد نائینی

ذیحساب اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان 

 میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت: 24سال

آدرس: همدان، خيابان بوعلي، روبروي شهرداري، اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان همدان

كدپستي محل كار: 6515698979

تلفنهای تماس: همراه 09188115001 و تلفكس   38254533


آقای اسدالله نجفی وثوق

ذیحساب سازمان بازرسي استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد نظری

محل تحصیل: دانشگاه اصفهان

سابقه خدمت:  28سال

آدرس:  همدان، خيابان مهديه، سازمان بازرسي منطقه 4 غرب کشور

كدپستي محل كار: 6515535775

تلفنهای تماس: همراه09183132070 و تلفكس 8265519


آقای بهروز فتاحی

ذیحساب اداره كل بهزيستي استان همدان

میزان تحصیلات : لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  ۲۴ سال

آدرس: همدان، ميدان جهاد، اداره كل بهزيستي استان همدان

كدپستي محل كار: 6516614563

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۶۲۸84 و تلفكس 8260722


آقای علی اصغر شاهسوند

ذیحساب اداره كل پزشكي قانوني استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد

سابقه خدمت:  19سال

آدرس:  همدان میدان فلسطين روبروي دانشكده مهندسي، اداره كل پزشكي قانوني استان همدان

كدپستي محل كار: 6518753139

تلفنهای تماس: همراه 09188117821 و تلفكس 4220822


آقای جواد طاوه ئی

ذیحساب اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه پیام نور

سابقه خدمت:  24سال

آدرس:  همدان، ميدان باباطاهر، خيابان آتش نشاني، روبروي ديوان محاسبات ، اداره کل تبلیغات اسلامی استان

كدپستي محل كار: 6515535775

تلفنهای تماس: همراه 09188129627 و تلفكس 4225454


آقای علی ذوالفقاری

ذیحساب اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت صنعتی

محل تحصیل:  دانشگاه تهران

سابقه خدمت:  24سال

آدرس:  همدان انتهاي سعيديه، اداره كل ثبت اسناد و املاك استان همدان

 كدپستي محل كار: 6516839751

تلفنهای تماس: همراه                           و تلفكس 8211004


آقای حسین بیاناتی

ذیحساب اداره كل ثبت احوال استان همدان

 

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداری

محل تحصیل:  دانشکده امور اقتصادی

سابقه خدمت:  22سال

آدرس:  همدان، نبش میدان بيمه، اداره كل ثبت احوال استان همدان

كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه                             و تلفكس 8244805


خانم زهرا جمشیدی

ذیحساب دادگستري كل استان همدان

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مديريت دولتي

محل تحصیل: مرکز آموزش مدیریت دولتی

سابقه خدمت: 24سال 

آدرس: همدان، خيابان بوعلي، جنب اداره پست، دادگستري كل استان همدان

كدپستي محل كار: 651569388

تلفنهای تماس: همراه 09181104810و تلفكس ۸۲۶۶۶۵۴


آقای حسین قدکچی

ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 

میزان تحصیلات: ليسانس  

رشته تحصیلی: حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت: 22 سال

آدرس:  همدان، انتهاي سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

كدپستي محل كار: 6516839711

تلفنهای تماس: همراه                           و تلفكس 38221605


آقای علي اوسط مرادي

ذیحساب اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد اسلامی همدان

سابقه خدمت:  27سال

آدرس: همدان، خيابان هنرستان، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان همدان

كدپستي محل كار: 6516748785

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۴۴۳۸۸و تلفكس 8354006


آقای اکبر پاک رخ مقدم

ذیحساب اداره كل صنعت معدن و تجارت استان همدان

 

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد

سابقه خدمت:  15سال

آدرس:  همدان، بالاتر از میدان بعثت، اداره كل صنعت معدن و تجارت استان همدان

كدپستي محل كار: 6516854431

تلفنهای تماس:  همراه                               و تلفكس 38240700


آقای علی اصغر شاهسوند

ذیحساب اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد

سابقه خدمت:  19سال

آدرس:  همدان، چهار راه تختي، ابتداي بلوار شهيد مفتح اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

كدپستي محل كار:  6514699551

تلفنهای تماس:  همراه 09183079890و تلفكس2512236 3


آقای جمشید میرازی

ذیحساب اداره كل فني و حرفه اي استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  15سال

آدرس:  همدان، خيابان جانبازان، اداره كل فني و حرفه اي استان همدان

كدپستي محل كار: 6518788161

تلفنهای تماس: همراه                    و تلفكس4232990 3


 آقای حسین بیاناتی

 ذیحساب اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداری

محل تحصیل:  دانشکده امور اقتصادی

سابقه خدمت:  22سال

آدرس: همدان چهار راه شريعتي ابتداي خيابان آيت الله كاشاني اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان

كدپستي محل كار:  6517683611

تلفنهای تماس: همراه                      و تلفكس 32513327


آقای بهروز فتاحی

ذیحساب اداره كل گمرك استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداری

محل تحصیل:  دانشکده امور اقتصادی

سابقه خدمت:  24سال

آدرس:  همدان جاده تهران، نرسيده به فرودگاه،  اداره كل گمرك استان همدان

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس: همراه                          و تلفكس


 آقای محمد خداکرمی

ذیحساب اداره كل امور مالیاتی استان همدان

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل:  دانشکده امور اقتصادی

سابقه خدمت:  25سال

آدرس: همدان، خیابان بوعلی روبروی شهرداری، اداره كل امور مالیاتی استان همدان 

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس:  همراه                     و تلفكس ۸۲۵۷۴۴۴ 3


آقای جمشيد میرازی

ذیحساب اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق لیسانس

رشته تحصیلی:  حسابداری

محل تحصیل:  دانشگاه آزاد

سابقه خدمت:  15سال

آدرس: همدان، میدان باباطاهر، 18 متری آتش نشانی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

كدپستي محل كار:6518699553

تلفنهای تماس: همراه ۰۹۱۸۳۱۸۴۰۹۸و تلفكس4228445


آقای جواد طاوه یی

ذیحساب اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه پیام نور 

سابقه خدمت:  20سال

آدرس: همدان، ميدان جهاد، خیابان عارف، اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان همدان

 كدپستي محل كار: 6515738547

تلفنهای تماس:  همراه                   و تلفكس 8278041


آقای حسين زارعي كيان

ذیحساب اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 

 

 میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  19سال

آدرس: همدان، خيابان شكريه، روبروي برنامه و بودجه،اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان همدان 

 كدپستي محل كار: 6516754435

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۸۱۶۸۴۸۶  و تلفكس 8387184


آقای نادعلي دهقاني

ذیحساب اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  18سال

آدرس: همدان، خيابان پاستور، خيابان ورزش، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان 

 كدپستي محل كار: 6516748178

تلفنهای تماس:  همراه ۰۹۱۸۳۱۴۷۶۵۰ و تلفكس  3۸۲۶۰۲۴۸


آقای علی ذوالفقاری

 ذیحساب اداره كل هواشناسي استان همدان

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  مدیریت

محل تحصیل: دانشگاه تهران

سابقه خدمت:  22سال

آدرس: همدان، جاده تهران، اداره كل هواشناسي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6519999711

تلفنهای تماس:  همراه                    و تلفكس 32569072


آقای مهدي گوهري

معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

 

میزان تحصیلات:  ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشکده امور اقتصادی تهران

سابقه خدمت:  20سال

آدرس: همدان، خیابان فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

 كدپستي محل كار: 65155163

تلفنهای تماس: ۰۹۱۸۸۱۲۳۱۹۵ و تلفكس 82454290


آقای امیر بختیاریان

معاون ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  مديريت

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي همدان

سابقه خدمت:  13سال

آدرس: همدان، انتهاي سعيديه، اداره كل راه و شهرسازي استان همدان

 كدپستي محل كار: 6516839711

تلفنهای تماس:  


آقای سيد مسعود هزاوه اي

معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  اقتصاد

محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامي اراك

سابقه خدمت:  19سال

آدرس: همدان، خيابان فرهنگ،  اداره كل امور آموزش و پرورش استان همدان

 كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس:  همراه 09183134585


آقای مهدي حسيني

معاون ذیحساب اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

 

میزان تحصیلات:  فوق ليسانس

رشته تحصیلی:  حسابداري

محل تحصیل: دانشگاه آزاد (لیسانس دانشکده امور اقتصادی)

سابقه خدمت:  15سال

آدرس: همدان،خيابان فرهنگ، اداره كل امور آموزش و پرورش استان همدان

  كدپستي محل كار:

تلفنهای تماس:  همراه09124046128

آدرس ایمیل:      Mh.iacpa@yahoo.com  


 

خانم نیلوفر حاتمی

معاون ذیحساب شرکت آب منطقه ای استان همدان 

میزان تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

محل تحصیل: دانشگاه آزاد

سابقه خدمت: 12 سال

آدرس: همدان، میدان بیمه، شرکت آب منطقه ای استان همدان

كدپستي محل كار: 6515914481

تلفنهای تماس: همراه                     و تلفكس 38240501


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۴ توسط علی یاری